I dagens marked koster det mye penger og ikke minst ressurser for å ha god markedsføring hos de største aktørene. Av denne grunn velger mange mindre bedrifter å fokusere på bare noen få av de store markedsføringskanalene. Dette er kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat osv. I dette innlegget skal jeg ta for meg de kanalene jeg mener er viktigst å ha fokuset sitt rettet mot.

 

Det er viktig å ikke bare tenke på den plattformen hvor det er flest brukere, men heller finne den plattformen som faktisk har det segmentet man ønsker å markedsføre mot. Altså, dersom man skal markedsføre for en VGS privatskole som ønsker nye elever, vil ikke LinkedIn være en god plattform. Dette grunnet at det er en plattform for eldre brukere og brukere som enten er i jobb eller søker jobber. Dette vil si at dersom man er usikker på hvilken markedsføringskanal bedriften skal bruke, så er det veldig viktig å først redegjøre for hvilket segment man ønsker å treffe.

 

Yngre segment (18-23 år)

 

Tiktok

For yngre segmenter er det kommet flere kanaler som blir veldig hyppig brukt i hverdagen. Det er ikke lenge siden TikTok tok helt av for ungdommen. I Norge er det ca. 8% av hele befolkningen som benytter seg av denne plattformen i dag (Ipsos.com). For fremtiden tror jeg at dette vil bli en plattform som vil bli en god markedsføringskanal, men slik appen er i dag så ser jeg ikke for meg at det vil være lønnsomt å satse på denne plattformen.

 

Youtube

 Youtube er en av de største plattformene i 2021, og det har de vært i mange år. I Norge er det hele 74% av hele befolkningen som benytter seg av plattformen månedlig eller oftere (Ipsos.com). Dette er en plattform hvor markedsføring har tatt mer og mer over med reklame inne i videoer og reklame brukerne må igjennom for å kunne se en ønsket video. Av denne grunn vil jeg rangere denne kanalen høyt oppe som et markedsføringsverktøy, og da spesielt for den yngre garde.

 

Bilde hentet fra Ipsos.com

 

 

 

Instagram

 Instagram er en voksende plattform som har klart å kapre store deler av befolkningen i Norge. Det er i dag over 60% av Norges befolkning som har en bruker på Instagram (Ipsos.com). Som man også ser på bildet under så er dette en plattform som det er flest i aldersgruppen 18-29 år som bruker. Min egen erfaring av markedsføring på dette plattformen er at det fungerer. Man kan lett bli påvirket ved å «scrolle» nedover plattformen og dette er også en plattform som passer for all type markedsføring.

Bilde hentet fra Ipsos.com

 

Snapchat

Snapchat er også en veldig voksende plattform. Dette er en plattform hvor det nå kommer mer reklame. Grunnen til dette er fordi flere bedrifter ser mulighetene denne plattformen har. Det er i dag hele 64% av befolkningen i Norge som har en bruker (Ipsos.com). Dette er enda en app for de yngre, men jeg merker at flere eldre også kommer inn på denne bølgen nå. Så markedsføringsmulighetene vil bli enda større over litt tid.

Bilde hentet fra Ipsos.com

 

Eldre segment (24-50+ år)

 

LinkedIn

Enkelte områder vil LinkedIn være mer relevant en andre. Slik jeg ser LinkedIn er det viktig at markedsføringen må være relevant for brukerne og ikke for «clickbate» markedsføring. I Norge er det hele 29% av befolkningen som har en profil. Dette vil også si at det er mange passive brukere, men de som faktisk bruker LinkedIn er der ofte etter min erfaring. Dette vil være en god markedsføringsplattform dersom man ønsker å nå ut med relevant arbeidsmarkedsføring.

 

Bilde hentet fra Ipsos.com

 

Facebook

 

Facebook er den største markedskanalen vi har i dag. I Norge er det hele 83% som har en bruker her (Ipsos.com). Og det er faktisk ikke den yngste gruppen som benytter denne plattformen mest, men det er de som er 30-39 år. Dette er en plattform som har forum og grupper for alle type interesser. Av denne grunn er dette den perfekte markedsføringsplattformen. Her finner man de segmentene man ønsker å nå ut til og prisene for markedsføring på plattformen er heller ikke for dyrt.

 

Bilde hentet fra Ipsos.com

 

Antall plattformer det er mulig å benytte for markedsføring er ekstremt stor. Når man først skal markedsføre er det viktig å benytte seg av de største som er Facebook og Instagram. Men som sagt tidligere i dette innlegget så er det viktig å sette seg ned og finne sin målgruppe før man velger kanal. Kanalene retter fokus mot forskjellige målgrupper og forskjellige interesser.

 

Kilde:

Helen Haugsdal Holmefjord «14.januar 2021» «Isos SOME tracker q4»

 https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *