«Sammendrag av vindmølleparker til ledelsen»

 

I den siste delen av kurset digital markedsføring har vi fått en ny foreleser Karl Phillip Lund. I dette innlegget skal jeg lage et sammendrag til ledelsen, dette skal gjøres ved å benytte pyramideprinsippet. Dersom du ønsker mer innblikk i hva pryamideprinsippet er anbefaler jeg å lese Karl Phillip Lund sitt innlegg som tar for seg dette.

 

 

Energiproduksjon i Norge

For hvert år som går bruker vi mer energi, resultatet av dette er behov for større produksjon av energi (Energifaktanorge.no). Høyere energiproduksjon og energibruk fører til større utslipp som igjen ødelegger for klimamålene vi skal nå. Vannkraft står for 90 % av elektrisk energiproduksjon i Norge (Nve.no). Vannkraft er en bærekraftig produksjon, men dette betyr ikke at vi kan stoppe opp her. For å gå over til en fremtidsrettet energiproduksjon må Norge bli bedre på flere aspekter en vannkraft. Det er viktig å se fremover og utvikle bedre løsninger en det vi har i dag, av denne grunn er det å rette fokuset mot mer bærekraftig energiproduksjon i Norge høyt på listen for å nå eventuelle utslipps reduksjoner. Hvordan skal Norge produsere mer bærekraftig energi? Her kommer vindmølleparker inn som en god løsning.

 

Hvorfor vindkraft?

 Da Norge forpliktet seg til Paris avtalen, fikk vi også et stort ansvar innen endring. Et hovedpunkt i Paris avtalen er at vi skal kutte store mengder med co2-utslipp, og at landet skal gjøres om til et lavutslipps-land. Dette fører til at kullkraftverk og atomkraftverk må minimeres, da dette er virksomheter som har store utslipp (Tu.no). Da sitter vi igjen med tap av energiproduksjon som vi er helt avhengige av for å opprettholde det forbruket landet har i dag. Hvorfor trenger vi mer energi? Jo, i 2019 presenterte Statnett en analyse som tar

Bildet hentet fra Pixabay.com

for seg at Norge har et behov for økt kraftbehov helt opp til 30-20 TWH (enerwe.no). Grunnen til dette er elektrifiseringen av landet. Økning med elbiler i bilparken, elektrifiserer tjenester innen olje/gass og bygg og anleggs industrien er bare noen punkter. Vannkraft gir ikke nok kraft for å dekke hele dette behovet. Derfor er vindkraft en god nummer to.

 

Fordeler med vindkraft   

Gode priser- Vindkraft sine priser er over årene blitt mye rimeligere i verden, dette er også en av de store grunnene til at vindkraft er den energikilden som vokser mest i hele verden. Slik prisene er nå vil det være rimeligere å investere i vindkraft kontra kull og gass. ( Statkraft.no)

Mindre ødeleggelser av naturen- Å investere i nye vannkraftverk vil være med på å ødelegge naturen. Utbyggelsene som ble foretatt på 70-80 tallet hadde ringvirkninger på naturen som vindmølleparker ikke ville hatt (Enerwe.no). For å minimere skaden i naturen ved utbyggelser av vindmølleparker vil det å bygge parkene i vannet være utslagsgivende. Her kan man ta Equinor sitt prosjekt med England hvor de har bygd verdens største vindmøllepark på havet. (Equinor.com)

 

 

Konklusjon

 Ved energuitviklingen verden har i dag kreves det store mengder med produksjon innen kraft. For at Norge skal kunne kutte utslipp vil de bærekraftige produksjonene være vesentlig mer viktige nå en det har vært tidligere. For å ikke bare rette fokuset mot vannkraft som vi er ekstremt dyktige på, må vi også satse på vindkraft. Vindkraften tar med seg mange fordeler som mindre kostnader, mindre skade på naturen og ikke minst er det en ekstremt bærekraftig metode for å produsere kraft.

 

 

 

Daniel Belsnes

 

Kildeliste:

Energifaktanorge.no «Norsk energibruk»

https://energifaktanorge.no/norsk-energibruk/

Lesedato: 30.03.2021

FN.no «Parisavtalen»

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/miljoe-og-klima/parisavtalen

Lesedato:30.03.2021

Nve.no. «Energiforsyning og kraftproduksjon»

https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/

Lesedato:30.03.2021

TU.no «Gass og vannkraft er billigst kjernekraft mest stabilt mens kullkraft er avfallsverstingen»

https://www.tu.no/artikler/gass-og-vannkraft-er-billigst-kjernekraft-mest-stabilt-mens-kullkraft-er-avfallsverstingen/492851

Lesedato:31.03.2021

Enerwe.no «Ja til mer vindkraft»

https://enerwe.no/kronikk-vindkraft/ja-til-mer-vindkraft/371300

Lesedato:31.03.2021

Statfraft.no «Vindkraft»

https://www.statkraft.no/var-virksomhet/vindkraft/

Lesedato: 31.03.2021

Equinor.com «What we do, wind”

https://www.equinor.com/no/what-we-do/wind.html

Lesedato:31.03.2021

Én kommentar

  1. Hei Daniel

    Først og fremst bør du, i innledningen, linke til innlegget der KP skriver om prinsippet.
    Ellers synes jeg du har skrevet et spennende innlegg.

    Sørg bare for at bildene dine ikke ødelegger strukturen på teksten, og husk og henvise til kilder i forhold til Chicago manualen.

    Bra jobbet 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *