Før jeg startet opp med kurset digital markedsføring hadde jeg lest flere steder hvor grønnvasking ble nevnt, men dette var uten noen ide om hva grønnvasking faktisk betyr. I dette innlegget skal jeg ta for meg grønnvasking sin betydning hvor jeg også tar frem noen eksempler av mulig grønnvasking og problemet rundt dette. Jeg kommer til å ta for meg selskaper som Equinor og Aker BP i dette innlegget.

 

 

Grønnvasking definisjon

 «Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker» (Grønnvasking.no

 Dette vil si at dersom jeg selger et produkt som ikke er bra for klima, men markedsfører det motsatte. Da driver jeg med grønnvasking. Videre under nå, kommer det eksempler på det jeg mener er grønnvasking.

Bildet hentet fra Pixabay.com

 

Equinor og Aker BP

En viktig opplysning innen bærekraftig utvikling er at det er et stort gap mellom holdning og adferd. I følge Cecilie Staude er det 80 prosent som ser bekymringen innen klima, men det er bare 5 prosent som faktisk velger å endre adferden. (Cecilie Staude, Norsk Bærekraftbarometer 2020). Dette er tall som også gjenspeiler seg hos store selskaper. Her spesielt olje og gasselskaper. Selskapene ser faren ved klimautviklingene, men produksjonen og pumping av olje fortsetter. Equinor som er et stort internasjonalt selskap innen olje og gass, kaller seg selv for et energiselskap. Aker BP som også driver sin drift innen olje starter opp selskaper og investerer innen bærekraftig energi, og dette er selskaper som har tatt av på Oslo Børs (Nordnet.no). Dette er typisk grønnvasking. Både Equinor og Aker BP går ut til omverden om å drive bærekraftig og ta vare på planeten, når begge disse selskapene på sin side tjener store deler av sine penger på olje. Hvordan skal slike selskaper unngå å grønnvaske? Neste steg i dette innlegget tar for seg en måte å endre dette på.

Bildet hentet fra Pixabay.com

 

 

 

Grønn-vekst trappen

 For å unngå grønnvasking og heller være et grønt selskap er «Grønn-vekst trappen» et godt redskap å bruke som en sjekkliste. Grønn-vekst trappen kommer fra Per Espen Stoknes. Dette er en sekstrinns trapp som tar for seg steg et selskap kan ta for å gå inn mot en mer grønnvirksomhet. Denne trappen har som fokus at selskapet skal bli mer bærekraftig, men også tjene penger på dette. Jeg tar nå for meg alle disse stegene. (BI.no, Per Espen Stoknes)

 

Steg 1: Det utvendige:

Det utvendige omhandler hva selskapet kan gjøre for utvendige interessenter som miljøorganisasjoner, idrettslag og diverse. (Per Espen Stoknes). Dette er det første steget inn mot en grønnere virksomhet

Steg 2: Husrengjøring:

Det neste steget er husrengjøringen. Dette steget innebærer at selskapet skal rydde opp inne i sitt eget selskap. Altså minimere utslipp som kommer fra kontorer og andre bygg selskapet bruker. Her kan også matsvinn og møbelsvinn bidra til en bedre husrengjøring.

Steg 3: Leverandørkrav:

Det tredje steget i trappen er leverandørkrav. Dette omhandler at selskapet kan starte med å sette krav til sine leverandører når de har fullført en god husrengjøring. Dette kan være krav om mindre utslipp og eventuelt stille de samme kravene til leverandørene som selskapet stiller til seg selv.

Steg 4: Driftsomlegging:

Steg 4 handler om at selskapet ser på muligheter for å legge om mye av mye av driften sin. Dette vil si at de kan endre på produksjonsprosesser, finne nye og mer bærekraftige teknologier for sin dagligdagsdrift.

 

Steg 5: Forny produktporteføljen:

Produktporteføljen går ut på hva selskapet leverer av produkter. Innenfor Grønn-vekst trappen vil dette steget da omhandle hvilke produkter som bedriftene kan velge å fjerne eller endre for å få en mer bærekraftig portefølje. Dette kan gjøres ved å benytte seg av en livssyklusanalyse.

 

Steg 6: Ny forretningsmodell:

Det siste steget i trappen innebærer at selskapet skal endre opp i sin forretningsmodell. Altså at selskapet legger om alt i hele selskapet for å kunne fortsette med driften på en mer miljøvennlig og bærekraftig måte.

 

Daniel Belsnes

Kilder:

BI.no «Å lede fra koronakrise til grønn-vekst» Per Espen Stoknes

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2020/06/a-lede-fra-koronakrise-til-gronn-vekst/

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *