Bildet hentet fra pixabay.com

Olje og gassvirksomheten har uten tvil spilt en stor rolle innen Norges gode økonomi og velferd. Uten oljen ville nok ikke Norge hatt den gode økonomien de har i dag, noe som ville gjort covid-19 utfordringen enda større, mindre velferdsgoder etc. Av denne grunn må vi være stolte over måten vi har bygd opp økonomien og velferden på. Men det er ikke bare gull og grønne skoger. Baksiden ved olje og gassvirksomheten er ekstremt store utslipp og lite bærekraftig drift. Dette er med på å skade planeten vi lever på og fremskyve miljøproblemene. I dette innlegget skal jeg ta for meg oljevirksomheten sin vei inn i det grønne skiftet og forklare hvorfor olje og gass enda er viktig for oss. Først vil jeg ta for meg bærekraft.

 

Bærekraftig utvikling

Hva mener vi med bærekraftig utvikling? En god definisjon er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov» (Brundtlands rapporten, 1987) For å skape en bærekraftig utvikling er det tre punkter vi må ta hensyn til, klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. (Bærekraft-ungdomsbedrift.no). Bærekraft er omfattende, og det er vanskelig å måle hvor bærekraftig en virksomhet faktisk er. Mange tenker bare på miljø når vi snakker om bærekraft, men som de tre punktene viste. Handler også bærekraft om økonomi og de sosiale forholdene.

 

Viktigheten til olje og gass

Greit, hvis vi ser på bærekraftig utvikling i olje og gass bransjen, hva vil endre seg? Dersom vi fortsetter med å hente olje vil de kommende generasjonene i verden måtte betale for dette ved raskere klimaendringer. Men fra et økonomisk utgangspunkt vil det være svært vanskelig for olje og gassvirksomhetene å få en overgang over til en mer grønn virksomhet. Fra Norges perspektiv vil dette bety et stort økonomisk tap. Tall fra 2019 viser at Norge fikk inn 251 milliarder kroner fra olje og gass virksomheter bare det ene året. (Nettavisen.no). Slike summer er veldig viktig for å opprettholde velferden vi har den dag i dag.

Bildet hentet fra Pixabay.com

Derfor er det helt avgjørende at olje og gassvirksomhetene ikke legger pumpen på hylla. Dette betyr ikke at vi skal fortsette i det samme tempoet som før, men heller også utforske andre løsninger. Equinor som er et ledende selskap innen olje og gass har startet sin ferd inn mot en grønnere virksomhet. Deres store fokus er nå fornybar energi, og kaller seg selv et energiselskap (Equinor.com). Dette betyr ikke at de har sluttet med olje og gass, men at de utforsker muligheter for å drive på en mer bærekraftig måte. Equinor betaler også en avgift for utslipp de gjør. Fornybarenergi satsingen har resultert i verdens største vindpark på vannet (Equinor.com). Slik jeg ser det tjener Equinor pengene sine enda på olje, men investerer i ny teknologi og nye løsninger innen fornybar energi for å sikre seg mot fremtiden.

 

Konklusjon

Hvis vi skal se på forbruket verden har i dag, trenger vi egentlig 1,7 jordkloder. (Bærekraft-ungdomsbedrift.no) Det har vi ikke, og derfor kan vi si at verdens forbruk er altfor stort. En av de bransjene som kanskje har høyest forbruk er oljesektoren. Av denne grunn må også denne sektoren arbeide med å senke utslipp, men dette betyr ikke at produksjonen kan stoppe på dagen. Uten olje inntekter vil vi ha mindre penger til å bruke på å utvikle oss til å bli et mer bærekraftig samfunn og derfor må olje og gasselskaper senke utslipp og bruke enda mer kapital på nye bærekraftige løsninger og prosjekter..

 

Kilder:

Bærekraft-undomsbedrift.no «Bærekraft for dummies»

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-for-dummies

 

Nettavisen.no- «Dette blir konsekvensen av å stoppe all oljeproduksjon i Norge»

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-blir-konsekvensen-av-a-stoppe-all-oljeproduksjon-i-norge-som-stadig-flere-onsker-a-gjore/s/12-95-3423870099

 

Nettavisen.no-Olje er viktig for bærekraft»

https://www.nettavisen.no/okonomi/olje-er-viktig-for-barekraft/s/12-95-3423924681

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *